hops.org.mk
Продолжен оглас за ангажирање на кординатор/-ка на проекти
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје објавува оглас за ангажирање на кординатор/-ка на проекти Главни обврски: ⦁ Координирање на проектите: „Одржливост на сервиси и клучни популации во ХОПС“ и „Институционална поддршка за ХОПС“. ⦁ Организација на настани предвидени за спроведување со двата проекти. ⦁ Претставување и застапување на целите и на активностите одRead More