hops.org.mk
Преодна дрога е алкохолот, а не канабисот
Истражувачите на Универзитетот во Флорида открија дека теоријата на “преодна дрога” не е поврзана со канабисот. Резултатите од скалата Гутман покажале дека алкохолот претставува преодна дрога, што доведува до употреба на тутун, канабис и други недозволени супстанции. Освен тоа, учесниците кои користеле алкохол “покажале значително поголема веројатност за користење на недозволени дроги”. Во интервјуто заRead More