hops.org.mk
ПОВИК за ангажирање на координатор на активностите при Јавна установа за згрижување деца - "Ранка Милановиќ"
ХОПС во соработка со Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ објавува: ПОВИК за ангажирање на лице кое ќе ги координира активностите при Јавна установа за згрижување деца – Служба за заедничко живеење на деца со нарушено поведение, Скопје Цел: Обезбедување и спроведување на активности за група на високо ранливи деца со комплексни емоционалниRead More