hops.org.mk
Отворено писмо до премиерот на Република Чешка за зачувување на успешениот модел за политики за дрога
Со ова отворено писмо чешкиот народ го повикале премиерот на Република Чешка да го запре планираниот потег на меѓуресорскиот Секретаријат на Владиниот совет за координација на политиките за дроги (SGCDPC) и Националниот мониторинг центар за дрога и зависности од дрога (NMCDDA) од Канцеларијата на Владата до Министерството за здравство. Овој потег би можел да доведеRead More