hops.org.mk
Оглас за ангажирање на Извршен/-на директор-ка - ХОПС
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје објавува оглас за ангажирање на Извршен/-на директор/-ка Главни обврски: Раководење со Извршната канцеларија на ХОПС; Претставување и застапување на организацијата; Спроведување на политиките на ХОПС во насока на остварување на мисијата и визијата. Кандидатот треба да ги исполнува следните критериуми: VII/1 степен на завршено образование; Минимум 5Read More