hops.org.mk
Оглас за ангажирање на Финансиски/-а раководител/-ка - ХОПС
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје објавува оглас за ангажирање на Финансиски/-а раководител/-ка 1. Улоги 1.1. Оперативец. Го предводи планирањето на финансиските операции. 1.2. Иноватор. Ги проценува можностите и предлага начини за унапредување на финансискиот потенцијал на ХОПС. 1.3. Ментор. Им помага на членовите на другите тимови да ги разберат процедурите за финансискоRead More