hops.org.mk
Oглас за ангажирање на Две стручни лица/консултанти/-ки за евалуација на спроведувањето на Националната стратегија за дроги 2014 – 2020
Здружението ХОПС ­– Опции за здрав живот Скопје, објавува оглас за ангажирање на Две стручни лица/консултанти/-ки за евалуација на спроведувањето на „Националната стратегија за дроги 2014 – 2020“ Потребни квалификации Најмалку 5 (пет) години искуство во работа на теми поврзани со локални и национални политики. Предност имаат кандидати/-ки кои работеле на теми поврзани со употребатаRead More