hops.org.mk
Нов филм: Зошто сакам правно да се регулираат дрогите?
По завршувањето на состаноците на ОН за политика на дроги оваа недела, Акцијата за сиромаштија во здравството прикажа нов филм “Зошто сакам правно да се регулираат дрогите?”. Од ограничениот пристап до лекови до уништување на благосостојбата на сиромашните фармери, таканаречената “војна против дрогата” им штети на луѓето ширум светот – вклучувајќи и нанесување насилство иRead More