hops.org.mk
Наркотици и авторитаризмот: документарен филм за војната против дрогата во Белорусија
Активистите од Легализирај ја Белорусија, кампања за граѓанско образование и застапување објавија документарен филм за застапување, “Наркотици и авторитаризам”, за војната против дрогата во Белорусија. Филмот раскажува за практиката на спроведување на законот против дрога, условите во затворите, во казнено-поправните установи на Белорусија и предизвиците на секојдневниот живот со кои што се соочуваат поранешните затворенициRead More