hops.org.mk
Млади, дроги и политики (поткаст) - ХОПС
Политиките за дроги, особено во казнено – правната сфера, може да имаат значително влијание врз животот на младите. Соговорниците во овој поткаст ќе се обидат на публиката да и ја доближат законската рамка поврзана со употребата на дроги во Македонија, начинот на кој таа се спроведува и какви ефекти има врз младите. Ќе разговараат иRead More