hops.org.mk
Медицинска употреба на канабис и канабиноиди: прашања и одговори за креирање политики - ХОПС
Кои се податоците базирани на докази за медицинска употреба на канабис и канабиноиди? Која е разликата помеѓу препаратите за канабис и лековите и зошто е ова важно? Како е ова прашање регулирано во ЕУ? Овој извештај е подготвен да одговори на пршањата поврзани со политиките за употребата на канабис и канабиноиди за медицински цели. ОбезбедувањетоRead More