hops.org.mk
Малолетните зависници од дрога - видливи на улица, невидливи за државата: исповед на мајка
Некои од децата на овие снимки немаат ниту десет години. Лесно се забележува дека многу од нив носат ќесе во џебот. Ништо невообичаено, освен ако не набљудувате подолго време. Во ќесето има лепак чии гасови, кога испаруваат, делуваат како дрога. Ова дете и другите околу него, наместо ученици во прво, второ или трето одделение, сеRead More