hops.org.mk
Кратка историја за жените и зависностите - ХОПС
Денес е Меѓународен ден на жените, март е историски месец за да се размислува за достигнувањата, правата и борбата на жените ширум светот. 1. Зависноста кај жените датира од 1782 година. И покрај тоа што медиумите известуваат за овој проблем и здравствените работници се сконцентрирани на зависноста во последните 50 години, зависноста од дрога кајRead More