hops.org.mk
Канадски фарамцевт може да се соочи со казна поради тоа што издал налоксон надвор од аптеката
Во Онтарио, во канадска провинција со големи рурални области, фармацевтот Џејсон Њуман оди директно во заедниците на кои најмногу им е потребно налоксон, наместо да ги чека во својата аптека. Како резултат на спроведувањето на неговите напори за намалување на штетите од употребата на дрога, тој моментално се соочува со институционален удар, со што можеRead More