hops.org.mk
Канада ја зголемува поддршката во борбата против ХИВ, маларија и туберколоза
Глобалниот фонд топло го поздрави соопштението на канадскaта министерка за меѓународен развој и министерката за родова еднаквост, Маријам Монсеф, за новата донација од 930,4 милиони канадски долари, за Глобалниот фонд за следните три години. Тоа е за 15,7% повеќе од претходната поддршка на Канада. „Знаеме дека најранливите групи, вклучително жени, адолесцентни девојчиња и деца, сеRead More