hops.org.mk
Johnson & Johnson осудени за засилување на опидината криза во Олкахома
Фармецевската компанија Johnson & Johnson, добиле пресуда од страна на судството во Олкахома, за засилување на опиоидната криза во државата со измамнички маркетинг за лекови против болки. Пресудата вели дека треба да платат 572 милиони американски долари на државата, за загубата на животите на повеќе од 6.000 лица, како резултат на предозирање од лекови противRead More