hops.org.mk
Јавна расправа: Состојбата со човековите права во казнено-поправните установи
Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот на Собранието на Република Северна Македонија вчера, на 22 јули, оддржа Јавна расправа на тема: “Состојбата со човековите права во казнено-поправните установи во Република Северна Македонија”. Покрај членовите и замениците членови на Комисијата на седницата беа поканети сите пратеници, Влада на РСМ, Претседател наRead More