hops.org.mk
Истражување за проектот "Може да биде поинаку - враќање на сонот за справување со осаменоста"
Почитувани, здружението Љубезност спроведува анкета која е дел од истражувањето за проектот „Може да биде поинаку – враќање на сонот за справување со осаменоста“. Проектот е во рамките на програмата ЕРАСМУС+ на Европската Унија. Здружението Љубезност во патнерство со уште 6 организации од различни европски земји е вклучено во проектот/акцијата за развој на иновативни техникиRead More