hops.org.mk
Истражување на опсегот на родово засновано насилство врз жени и девојки на јавниот простор во Општина Тетово
Јавните простори се повеќе од само физички простори низ кои минуваат луѓе, односно, тие имаат своја економска вредност, промовираат социјална кохезија и често нудат бенефиции за животната средина и културата. Со други зборови, постои корелација меѓу урбаниот јавен простор и општеството. Употребата на јавните постори е форма на социјална активност и затоа архитектите и урбанистите,Read More