hops.org.mk
Европската комисија ги поддржува програмите за намалување на штети од употреба на дрога. Дали и вашата земја нуди поддршка? - ХОПС
Повеќе од јасно е што функционира, опиоидна супституциона терапија во затворите, стерилна опрема за инјектирање на улиците, антивирусни лекови со директно дејство за секој кој е заразен. Она што е навистина потребно за да се елиминира хепатит Ц не се повеќе интервенции, она што навистина е потребно е постоњето на политичка волја за имплементација наRead More