hops.org.mk
Еко производ во социјална мисија
ХОПС – Опции за здрав живот Скопје го развива своето социјално претпријатие во рамките на работилниците за креативно изразување со цел поттикнување на креативниот потенцијал на корисниците на дрога во процесот на рехабилитација. ХОПС има уникатен производ, „Интерактивен ѕид”, кој е направен од рециклирани материјали кои го продолжуваат животниот век на отпадот, како и одRead More