hops.org.mk
Достигање до лицата кои инјектираат дроги и лицата кои се во затвор-задолжителен чекор во елиминација на хепатитс Ц
Околу 71 милион луѓе биле заразени со хроничен хепатитис Ц ширум светот, а лицата кои што инјектираат дроги се непропорционално погодени. Дваесет и три проценти од луѓето кои се заразиле со хепатит Ц од 1,75 милиони инфекции кои се случувале во целата година, се всушност луѓето кои користеле дроги. Што се однесува до лицата коиRead More