hops.org.mk
5 начини на кои Др. Хеберт Клибер успеа да го смени нашето мислење за зависностите
Др. Херберт Клибер, еден од основачите на модерниот третман на зависностите, никогаш не сакал да работи сo корисници на дроги. Како млад психијатар, штотуку излезен од Јеил, Клибер планирал да се приклучи на Националниот Институт за здравје, но три месеци пред да започне, во 1964 фодина, неговите планови се промениле. Клебер бил испратен во сосемаRead More