hops.org.mk
Ангола, првата земја која декриминализираше геј секс во 2019 година! - ХОПС
Парламентот на африканската земја го изменил кривичниот законик кој бил изгласан уште од колонијалната ера. Ангола во средата на 23-ти Јануари стана првата земја која што оваа година го декриминализираше сексот кај геј популацијата. Пратениците конечно го спроведоа законот за реконструкција на кривичниот закон од 1886 година на југозападна Африка. Тие ги отфрлиле одредбите наRead More