hoovesforapocalypse.wordpress.com
מקדש כוכב השחר; על השוחט.
הכתבה 'על השחיטה', שפורסמה באתר 'כלכליסט', מספקת מידע חשוב על המחשבות, המעשים והדחפים מאחורי קירות המשחטה. אני חושב שמדובר בכתבה חשובה ביותר, לא בהיבט הכלכלי, אשר לכבודו היא נכתבה מלכתחילה, אלא מתו…