honyasbookshelf.wordpress.com
When Marnie Was There
Studio Ghibli Written by Keiko Niwa, Masashi Andō, & Hiromasa Yonebayashi/Produced by Yoshiaki Nishimura & Toshio Suzuki/Directed by Hiromasa Yonebayashi/Music by Takatsugu Muramatsu/Based …