honeyizza.wordpress.com
Aisyah Zahira Mumtaza
Aisyah Zahira Mumtaza. Itulah namamu. Lahir hari Jum’at, 01 November 2013 di Malang. Mungil, cantik dengan berat 2,46 kg. Ayah, Bunda dan Kakak Fadhil sangat menyayangimu. Alhamdulillah sudah…