honeydesign.se
Nationella minoriteter
Vi har våra olikheter men är lika. Informationskampanj för Stockholms stad riktad mot gymnasieungdomar och berättar om våra nationella minoriteter: tornedalingar, judar, romer, sverigefinnar och sa…