honeyandyogurt.net
オレンジ! フジくん編
8月上旬のフジくん。 オレンジくわえています。 落ち着いて食べられるところに運ぶ途中。 オレンジの果肉だけ食べ…