honaraneh.com
با شرایط اقتصادی موجود، نمی دانم باز هم می توان انیمیشن ساخت
کارگردان «امین و اکوان» یکی از دلایل توفیق این فیلم در جشنواره استیونسون آمریکا را تازگی در فضا و قصه پردازی این فیلم انیمیشن برای داوران و تماشاگران می داند. زحل رضوی کارگردان فیلم انیمیشن «امین و اکوان» با اشاره به موفقیت اخیر این انیمیشن در جشنواره جونیور فست جمهوری چک، به بانی فیلم گفت: …