holte.nu
Strategier for DNA testing
Man må ikke ha en strategi for hvem og skal teste og hvorfor, men det kan være lurt. På samme måte som de fleste mennesker er forskjellige, har man ofte de samme utfordringene som andre har. Ved å …