holte.nu
DNA hjelpemidler
Skal teste flere hjelpemidler/verktøy i 2019, slik flere tar i bruk slike for å raskere å finne ut av egen dna-slekt. Skal forsøke å skrive kortfattet på oversiktsiden, og mer detaljert på særskilt…