holte.nu
Etnistetstester er som Crocks
Umåtelig populært å kjøpe, men diskutabelt om de er bra for føttene dine. Slektsforskere bør ikke kjøpe DNA tester for å fastslå etnisteten sin.