holte.nu
DNA testing – prinsipper
DNA er utrolig simpelt, men allikevel vanskelig. Forsøker å belyse hvorfor det er slik.