holte.nu
Hvor mange aner har vi?
Hvor mange aner har vi reelt sett?Alle aner har ikke bidratt til å skape deg. Tre funksjonen på DNA Painter gir deg mulighet til å holde oversikt.