holte.nu
xDNA – rekombinering
Denne artikkelen er en fortsettelse av «X – Kromosonet – Arv». Nedenfor er en visuell fremstilling av arvemønsteret til X kromosonet, og hvordan denne kan rekombineres. Bruker en forenk…