holte.nu
X – Kromosonet – Arv
Din uforutsigbare femine arv. X kromosonet oppfører seg litt anderledes enn de andre kromosonene. Dette kan utnyttes om du vet hvordan du skal bruke det. Alle har en «X» – fra sin mor Når du …