holte.nu
Hvorfor DNA teste de eldste?
Om man skal slektsforske med autosomalt DNA (atDNA) er det viktig å starte med de eldste i den grenen du jakter opplysninger på. Alle har 2 autosomale kromosoner i par, den ene kommer fra far, og d…