holdonuntilitsover.wordpress.com
Senti
Minahal mo ang isang tao Ng buo niyang pagkatao Ngunit, puso niya pala’y isang bato Ayaw lumambot alang-alang sa ‘yo Napakasakit. Bakit kaya ganoon Buong oras mo, kanya lamang nakatuon …