hojanepes.wordpress.com
سیل ویرانگر در استان گلستان و فساد و سوء مدیریت نظام اهریمن
بدین اعتبار، مرگ و جان باختن بسیاری ازهم میهنان بی‌دفاع در استان گلستان(فاقد تجهیزاتِ منطبق با استانداردهای روز) در اثر سیل و قربانیان و مصدومیت شدید بسیاری از آنان و سایر مردم و شهروندان در این پی…