hoh-ministries-int.com
Geloofsbelijdenis
Wij geloven: Dat de bijbel het enige geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is. Joh. 16:13; 2 Timoteüs 3: 15-17; 2 Petrus 1:21; 1 Thessalonicenzen 2:13 Dat er één God is, voor eeu…