hogaanka.org
MAXAY TAHAY SABABTA SOMALILAND ILAA HADA LOO AQOONSAN LAYAHAY?
Qaynuunka Caalamiga ah (international law) ayaa loo cuskadaa marka laga hadlayo aqoonsiga qaran jiritaankiisa waxaana loo ee gaa in laga helo oo uu qaranku lee yahay : Dad joogto ah (permanent popu…