hoctaphay.com
Giải Bài Tập C1: Trang 84 SGK Vật Lý Lớp 8 - Bài 24 - Chương II
Giải bài tập C1 trang 84 sgk vật lý lớp 8 bài 24 công thức tính nhiệt lượng chương II nhiệt học. Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đồi?