hoctaphay.com
Bài Tập 8: Trang 83 SGK Hình Học Lớp 7 - Tập 1 - Bài 1 - Chương I
Giải bài tập 8 trang 83 sgk hình học lớp 7 tập 1 bài 1 hai góc đối đỉnh chương I. Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70 độ, nhưng không đối đỉnh.