hoctaphay.com
Bài Tập 52: Trang 101 SGK Hình Học Lớp 7 - Tập 1 - Bài 7 - Chương I
Giải bài tập 52 trang 101 sgk hình học lớp 7 tập 1 bài 7 định lí chương I. Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống(...) để chứng minh định lí: " Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".