hoctaphay.com
Bài Tập 38: Trang 129 SGK Hình Học Lớp 9 - Tập 2 - Ôn Tập Chương IV
Mẹo làm bài tập 38 trang 129 sgk hình học lớp 9 tập 2 ôn tập chương 4. Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trên hình 114.