hoctaphay.com
Bài Tập 3: Trang 26 SGK Đại Số Lớp 7 - Tập 2 - Bài 1 - Chương IV
Giải bài tập 3 trang 26 sgk đại số lớp 7 tập 2 bài 1 khái niệm về biểu thức đại số chương IV. Dùng bút chì nối các ý 1), 2), ..., 5) với a), b), ..., c) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)).