hoctaphay.com
Bài Tập 19: Trang 87 SGK Hình Học Lớp 7 - Tập 1 - Bài 2 - Chương I
Giải bài tập 19 trang 87 sgk hình học lớp 7 tập 1 bài 2 hai đường thẳng vuông góc chương I. Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.