hoctaphay.com
Bài Tập 16: Trang 135 SGK Toán Học Lớp 9 - Tập 2 - Ôn Tập Cuối Năm
Hướng dẫn làm bài tập 16 trang 135 sgk toán học lớp 9 tập 2 ôn tập cuối năm phần hình học. Một mặt phẳng chứa trụ OO' của một hình trụ; phần mặt phẳng nằm trong hình trụ là một hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm.