hoctaphay.com
Giải Bài Tập 16: Trang 12 SGK Đại Số Lớp 9 - Tập 1 - Bài 2 - Chương I
Cách làm bài tập 16 trang 12 sgk đại số lớp 9 tập 1 bài 2 căn thức bậc hai và hằng đẳng thức chương 1. Đố. Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh "Con muỗi nặng bằng con voi" dưới đây.